hino vương gia thịnh

Xe tải hino chuyên dùng gồm các sản phẩm xe tải Hino gắn cẩu, Hino xi téc, Hino cứu hộ trượt sàn, Hino chở kính, Hino đông lạnh, Hino ép rác, Hino cứu hỏa, Hino chở rác .v.v

xe-tai-hino-chuyen-dung6.jpg